Parell Management

Optimaliseert organisaties – Realiseert ambities

Parell Management is een no-nonsense onderneming, opgericht vanuit de gedrevenheid en passie voor hun vak van de oprichters. Op basis daarvan leveren wij diensten op het gebied van projectmanagement, procesmanagement, interimmanagement, training en coaching.

Onze overtuiging is dat iemand alleen een goede prestatie kan neerzetten en kwaliteit kan leveren als hij/zij dat doet vanuit passie, gedrevenheid en met een dosis nuchterheid en plezier. Deskundigheid, pragmatiek, resultaatgerichtheid en samenwerking kenmerken onze medewerkers. Eigenschappen die ons inziens essentieel zijn om U succesvol te laten zijn.

Indien u op zoek bent naar een professionele partij die vanuit passie en drive werkt aan de oplossing van uw uitdagingen, dan willen wij graag met u kennismaken. Wij willen u graag leren kennen om vanuit de relatie en kennis van uw organisatie u te kunnen ondersteunen.

Parell beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals in de meest uiteenlopende expertises die hun sporen in hun vakgebied ruimschoots verdiend hebben. Bezielde mensen die weten wat het  betekent om het verschil te maken.

Over ons

Parell Management levert managementdiensten voor alle sectoren. Onze dienstverlening en bedrijfsvoering zijn er in alle gevallen op gericht om de ambities van de klant te realiseren, waarbij beweging en verandering noodzakelijk is. Het kan gaan om projectmanagement, procesmanagement, interimmanagement of coaching.

U kunt bij managementdiensten denken aan de volgende onderwerpen:

 • Het realiseren van beweging bij mensen, projecten en organisaties;
 • Het opzetten van een project of verandering die past bij de specifieke situatie en organisatie;
 • Het borgen dat de bedrijfsprocessen nu en in de toekomst aansluiten bij de missie / visie van organisaties;
 • Het professionaliseren van organisaties;
 • Inzicht geven in de aspecten waarop zaken vastzitten of vastlopen;
 • Problemen vanuit een andere perspectief te bekijken.

Wij benaderen onze klanten met een pro-actieve, deskundige houding. Al onze medewerkers zijn daarom doelgericht en resultaatgericht, maar ook betrouwbaar en betrokken.

Wij handelen in alle gevallen duidelijk en transparant. De open houding die wij verwachten van onze partners en professionals nemen we zelf ook aan.

Wij werken op basis van kennis en attitude. Ons beleid is gericht op het vinden van professionele en deskundige medewerkers die hun verantwoordelijkheid als individu en als teamlid nemen.

Diensten van Parell Management

 

Projectmanagement

Projecten worden geacht succesvol te zijn als ze binnen de gestelde termijn en binnen budget het gewenste resultaat opleveren. De opleverdatum en het budget zijn vaak concreet, terwijl het gewenste resultaat veel lastiger te definiëren en realiseerbaar blijkt.

Wij hebben de overtuiging dat het resultaat van projecten hoort bij te dragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Naarmate de bijdrage aan de doelstellingen groter is, wordt ook het belang van het project groter.

Belangrijke projecten die uitsluitend op opleverdatum en budget gestuurd worden, missen in onze visie een belangrijke dimensie, de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen.

De projectmanagers van Parell zijn gewend om samen met u de juiste balans te vinden, op een praktische wijze resultaten te realiseren en zijn uiterst creatief in het vinden van werkbare oplossingen. Zij geven proactief aan wat er nodig is om het resultaat te halen in plaats van achteraf uit te leggen waarom iets niet gelukt is. Belangrijke ingrediënten om ook van uw project een succes te maken.

Parell levert projectmanagers op het gebied van organisatieverandering, procesverbetering, systeemontwikkeling, data security, gestructureerd testen (testmanagers) en infrastructuur.

Interimmanagement

U bent op zoek naar een passende interimmanager om een organisatieverandering of procesverbetering door te voeren? Binnen een week, of als het moet binnen 48 uur, presenteren wij u de geschikte kandidaat die wij kennen en altijd vooraf gesproken hebben over de aard en inhoud van uw opdracht.

Interimmanagement door Parell betekent dat een ervaren adviseur u begeleidt naar de best passende interimmanager.

Door frequent persoonlijk contact met u en de interimmanager, rapportages en het ontsluiten van ons kennisnetwerk voor benodigde expertise zorgen wij ervoor dat de opdracht volgens afspraak wordt uitgevoerd en de kennis in uw organisatie geborgd blijft. Een goede begeleiding van de opdracht vinden wij zeer belangrijk. Wij volgen en bewaken de voortgang van de opdracht dan ook op de voet. De adviseur ondersteunt zowel de organisatie als de interimmanager bij de uitvoering van de opdracht. Bij afronding van de opdracht zorgen we ervoor dat de kennis in uw organisatie geborgd blijft, onder meer door een overdrachtsdocument en een uitgebreide evaluatie.

Informatiebeveiliging

Samen met onze zusterorganisatie Parell Informatiebeveiliging hebben we onder meer diensten ontwikkeld op het gebied van ICT-beveiligingassesments rondom DigiD. Zowel de softwareleveranciers als ook de gebruikers van DigiD kunnen wij ondersteunen om te voldoen aan de ICT-beveiligingsrichtlijnen zoals die door NCSC zijn beschreven.

Deze diensten worden verder toegelicht op de pagina van onze zusterorganisatie Parell Informatiebeveiliging.

Individuele en Teamcoaching

Vanuit Parell zijn we ervan overtuigd dat ieder mens in zijn werk (en privé) betere resultaten kan bereiken indien hij/zij congruent is met zijn persoonlijke missie, waarden en overtuigingen. Verstand EN hart in balans.

U kunt bij ons als werknemer, werkgever of ondernemer terecht voor begeleiding in perioden dat uw leven, uw werk of uw carrière anders gaat dan u zou willen. Onze doelstelling is  u naar uw eigen kracht te begeleiden om van daaruit uw:

 • zelfsturing te vergroten
 • eigen leiderschap te versterken
 • motivatie, professionaliteit en prestatiewaarde te verhogen.

Vanuit onze organisatie ondersteunen wij eveneens bedrijven bij de ontwikkeling van (management-)teams. Een team ontstaat immers niet vanzelf na het geijkte teambuildings-uitje.

Bij de ontwikkeling van een team focussen we ons allereerst op de individuele capaciteiten van ieder teamlid om vervolgens – samen met het team – te onderzoeken hoe ieders individuele capaciteiten het team en de organisatie versterken. Hierbij wordt ook gebouwd aan het onderlinge begrip van ieders beperkingen.

Nieuwsgierig naar onze werkwijze?

Werkwijze coaching

In het kennismakingsgesprek wordt de vraagstelling verhelderd:

 • Wat zijn de doelstellingen?
 • Waarom moeten die gerealiseerd worden?
 • Hoe ziet de nieuwe situatie eruit?
 • Wie worden betrokken in het traject, wat is de scope van begeleiding?
 • Wanneer zijn de resultaten bereikt?

We gaan niet uit van het probleem. We houden ons liever bezig met oplossingen en doelstellingen. Die zijn belangrijk. Die moeten goed en helder geformuleerd zijn. Doelen en oplossingen stralen beweging uit, geven ruimte en energie. We kunnen uren praten over problemen. maar dat zal niet veel helpen.

Als onze coach en U samen het gevoel hebben dat de coach de aangewezen persoon is U of Uw organisatie te begeleiden wordt het plan van aanpak vastgelegd en worden vervolgafspraken gemaakt.

Wilt u onmiddellijk met ons contact opnemen? Mail ons dan op info@parell.nl of bel op ons algemene nummer.

Ontwikkeling / Vaardigheden

Parell biedt een uitgebreid pallet aan trainingen en workshops aan op het gebied van persoonlijke-, teamontwikkeling.

 • Persoonlijk leiderschap
 • Teamontwikkeling / teambuilding
 • Organisatieopstellingen (workshops en organisatieontwikkeling)
 • Oplossingsgericht werken in organisaties en projecten

Communicatieve vaardigheden

 • Diverse basistrainingen in overleg
 • Persoonlijke Presentatie
 • Doelgerichte gespreksvoering
 • Persoonlijke verkoop
 • Coachend leiderschap

Bovenstaande trainingen en workshops worden vaak samengesteld op basis van specifieke klantvragen. Ook bij de begeleiding van een verandertraject binnen uw organisatie wordt – waar mogelijk en nodig – gebruik gemaakt van delen uit onze opleidingsprogramma’s.

Indien u hierin geinteresseerd bent, komen wij graag bij u langs om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Contact

Heeft u vragen over Parell of over één van de aan te bieden diensten? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan nu contact met Parell op:

Parell Groep B.V.
Oranjewal 4
4147 CL Asperen

Tel.: +31 854 011 274
Email: info@parell.nl

KvK: 54798221
IBAN: NL32 RABO 0130 7543 15
BIC: RABONL2U

^

Betrouwbare specialisten

De drie pijlers waar onze organisatie op staat zijn pragmatisch, kwaliteit en vooral betrouwbaarheid.

Conform de Norm

Beleidsontwikkeling, planvorming, implementatie en controle volgens de Norm - OSSTMM, NCSC, DigiD, ISO27001/27002 of NEN7510.

Kantoorlocatie

Parell Groep B.V. Oranjewal 4 4147 CL Asperen Nederland

Contact

Parell Groep B.V. +31 854 011 274 info@parell.nl KvK: 54798221